3city Heresy 2014 – regulamin

Stowarzyszenie Miłośników Gier Strategicznych „Trójmiasto” ma przyjemność zaprosić na turniej klasy Master: „3city HERESY”, który odbędzie się w dniach 30-31.08.2014 w Gdańsku

Szczegóły lokalizacji: Wydział Zarządzania Ug

Na wydziale obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu pod groźbą usunięcia z turnieju.

Wpisowe: 40 zł – przedpłata, 50 zł w trakcie turnieju

Nocleg:
Nie ma możliwości noclegu na sali turniejowej.
Zbieramy zapisy na nocleg:
po drugiej stronie ulicy

ZGŁOSZENIA:
Rozpiski i wszelkie z nimi związane wątpliwości należy przysyłać na adres 3cityheresy2014 @ gmail.com . Gracze, którzy wyślą zgłoszenie wraz z poprawną rozpiską do dnia 23.08.2014 do godz 23 59 – otrzymają premię 5 pkt turniejowych.
Przedpłata w terminie do 17.08.2014 to kolejne 2 pkt turniejowe.
Po terminie 23.08.2014 r. nie gwarantujemy udziału w imprezie.

Ilość miejsc ograniczona jest do 50 – decyduje kolejność zgłoszeń.

konto do przedpłat:
(42 1140 2004 0000 3902 7480 0651
Krzysztof Piszcz)

Sędziowie:
Główny:
Sędziowie liniowi: Zazyl

Regulamin:

1. Armie:
– 1666 punktów;
– Battle Forged (1 Primary Detachment + 1 Allied Detachment lub/i 1 Detachment Inkwizycyjny)
– Dopuszczone fortyfikacje: Aegis Defence Line, Imperial Bastion, Skyshield Landing Pad
– Każdy gracz na turnieju ma możliwość posiadania dwóch rozpisek ograniczonych do jednego codexu jako Primary np. 1. tau+gk 2. samo tau albo tau+gk (proszę pamiętać,że np. TAU i Enclavy to różne codexy
– Przed każdą bitwą gracze pokazują sobie dwie rozpiski, po czym potajemnie wybierają jedną i na ustalone hasło odkrywają tą którą wybrali.
– Zabronione: Escalation, Stronghold Assault, Datasheets, Formation, Lords of War
– W ramach detachmentu inkwizycyjnego można wystawić: Belakora, Cyphera lub Inkwizycję

2. Dopuszczone armie:

Wszystkie oficjalne codexy i ich suplementy.
– gramy na zasady: Klaryfikacje ETC oraz oficjalne Faq-i

3. Gracze zobowiązani są posiadać czytelną rozpiskę, oraz kodeksy/zasady swojej armii, a oprócz tego także kostki, miarki oraz wzorniki.

Wzór rozpiski jaką należy posiadać na turnieju:

Gracz (imię, nazwisko, armia)

HQ1 : (nazwa jednostki, wykupione opcje, odnośnik do trasportu dedykowanego) [(suma punktów bez kosztu transportu)pts]
HQ2 : (…)

Elite1 : (…)
Elite2 : (…)
Elite3 : (…)

Troop 1 : (…)
Troop 2 : (…)
Troop 3 : (…)
Troop 4 : (…)
Troop 5 : (…)
Troop 6 : (…)

FA1: (…)
FA2: (…)
FA3: (…)

HS1: (…)
HS2: (…)
HS3: (…)

Transport1 : (nazwa, opcje, przypisana jednostka) [(punkty)pts]
Transport2 : (analogicznie…)
TransportX : (…)
(proszę nie umieszczać domyślnych opcji!)

TOTAL: [(punkty)pts]
KP: liczba kill ponitów
Modele: liczba modeli

4. Tereny na stołach ustawiają sędziowie i tylko oni mogą je zmieniać.

5. Gracze przyłapani na ewidentnym oszustwie (nieautoryzowana zmiana terenu, używanie sprzętu nie ujętego w rozpisce, rażące naruszenie zasad gry), otrzymują automatyczną masakrę w bitwie w której oszukiwali. Przyłapanie na oszustwie po raz drugi skutkuje dyskwalifikacją.
Przyłapanie na „ustawianiu” wyników skutkuje dyskwalifikacją.

6. Awanturowanie się na turnieju grozi dyskwalifikacją.

7. Od decyzji sędziego głównego nie można się odwołać:

9. Stoły 72×48

10. Klaryfikacje terenowe:
Zachęcamy do omówienia z przeciwnikami wszystkich terenów przed bitwa

11. Ocena WYSYWIG i malowania:
Wszystkie modele muszą być pomalowane przynajmniej trzema kolorami(podkład to nie kolor), a podstawki co najmniej jednym.
Jako modele pomalowane traktujemy modele posiadające barwy na większości odróżnialnych powierzchni.
Jakiekolwiek odstępstwo będzie skutkowało usunięciem z turnieju!!!

Piszczu w trakcie turnieju będzie sprawdzał armie i te, które nie będą spełniały wymogów będą usuwane z turnieju – nie ma, że boli.

Malowanie:
W sumie 18 pkt

MALOWANIE [0 – 7pkt]

modele pomalowane mniej niż 3 kolorami, będą usuwane ze stołu i rozpiski

0pkt – cała armia pomalowana 3ema kolorami
1pkt – dodatkowo niektóre modele są wycieniowane
3pkt – nieliczne modele nie są wycieniowane
5pkt – armia jest pomalowana z dbałością o szczegół, a wszystkie modele są wycieniowane
7pkt – armia pomalowana na wysokim poziomie, wszystkie detale sa wycieniowane (oczy, kamyki eldarskie itp.)

PODSTAWKI [0 – 2 pkt]

0 pkt – większość podstawek nie jest pomalowanych lub są pomalowane jednym kolorem
1 pkt – większość podstawek jest pokrytych trawką, posypką lub wycieniowanym piaskiem
2 pkt – większość podstawek wymodelowana [ruiny, ciała wrogów, broń itp], brak podstawek niepomalowanych lub pomalowanych tylko jednym kolorem

OZNACZENIA ODDZIAŁÓW [0 – 2 pkt]

0 pkt – występują oddziały nieoznaczone które można pomylić z innymi[np.
dwa tactical squady o identycznym malowaniu]
1 pkt – występują cechy pozwalające rozróżnić oddziały[np. cyfry na naramiennikach]
2 pkt – oddziały można rozróżnić na pierwszy rzut oka bez potrzeby udzielania wyjaśnień przez właściciela

DODATKOWE [0 – 7 pkt]

0 – 4 pkt – jednolity schemat armii, wg. uznania sędziego
0 – 3 pkt – WOW dodatkowe punkty wg. uznania sędziów za elementy nie ujęte w innych podpunktach (ciekawe konwersje, niestandardowe modele, klimatyczne malowanie, ozdobniki….)

12. Dodatkowe punkty turniejowe:
0-5 pkt – test wiedzy świata W40k
5 pkt – przesłanie rozpiski do 19.08.2013 do godz. 23.59
Spóźnienie w oddaniu wyników: za każde 3 min. spóźnienia minus 1DP dla obu graczy
Po 15 min. – bitwa zostanie nie uznana i obaj gracze otrzymają po 0 punktów

13. Harmonogram:
Sobota:
9:00 – 10:00 Zapisy
10:00 – 12:45 I Bitwa
13:00 – 16:00 II Bitwa (+Obiad)
16:15 – 19:00 III Bitwa
19 – ???? Players Party

Niedziela:
9:00 – 11:45 IV Bitwa
12:00 – 14:45 V Bitwa
15:00 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

14. Punktacja:
Różnica VP……………….wynik bitwy
0 ……………………………. 10 – 10
1-2 …………………………. 11 – 9
3-4 …………………………. 12 – 8
5-6 …………………………. 13 – 7
7-8 …………………………. 14 – 6
9-10 ……………………….. 15 – 5
11-12 ……………………… 16 – 4
13-14 ……………………… 17 – 3
15-16 ……………………… 18 – 2
17-18 ……………………… 19 – 1
19+ ………………………… 20 – 0

Poza celami misji w każdej bitwie obowiazuje +1VP za First Blood, Slay the Warlord, Linebreaker. Dodatkowo Traity jak Legendary Fighter czy The Hunt funkcjonują w taki sam sposób.

W każdej grze wymagane jest rozegranie minimum 4 tur(wyjątkiem jest tabled), w przypadku rozegrania 3- tur gra kończy się wynikiem 0:0

Mealstorm:
Każdy gracz otrzyma zmodyfikowana listę kart rozpisanych poniżej. Kiedy cel karty jest wypełniony na koniec tury, należy zanotować zdobyte VP i odrzucić kartę. Każdy tactical objectivy może być uzyty tylko raz na gre. Można uzyc tylko dwóch kart na ture. Jeżeli jakiś objective nie może być spełniony, dla przykładu ‘zniszczenie budynku’ a przeciwnik ich nie ma, należy ja zaraz po wylosowaniu odrzucić i dociagnac nowa. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji w której wylosujemy np. Zniszczenie flyera gdy flyery przeciwnika sa jeszcze poza stolem. Proszę mieć na uwadze ze niektóre objectivy zostały zmienione, dla przykłady wszystkie referencje do d3vp zostały zmienione na 2vp.
Jako referencje proszę zawsze uzywac tabeli poniżej:

D36 # Tactical Objective # Description

11 31 Secure Objective 1
12 32 Secure Objective 2
13 33 Secure Objective 3
14 34 Secure Objective 4
15 35 Secure Objective 5
16 36 Secure Objective 6
21 42 BEHIND ENEMY LINES—Score 1 VP if one of your scoring units is within 12″ of your
opponent’s table edge at the end of your turn.
22 44 ASCENDENCY—Score 2 Victory Points if you control any three objective markers at the end of your turn. (Changed from D3 Victory Points)
23 45 SUPREMACY—Score 2 Victory Points if you control at least two Objective Markers and at least twice as many Objective Markers as your opponent controls at the end of your turn. (Changed from D3 Victory Points)
24 51 OVERWHELMING FIREPOWER— Score 2 Victory Points if you completely destroyed
3 units or more in the shooting phase
25 52 BLOOD AND GUTS— Score 2 Victory Points if you completely destroyed 2 units or more in the Assault Phase
26 53 NO PRISONERS—Score 2 Victory Points if you completely destroyed 3 or more enemy units during your turn.
31 54 HUNGRY FOR GLORY—Issue a Challenge in a HTH Phase
32 62 WITCH HUNTER—Score 1 Victory Point at the end of your turn if at least one enemy unitwith the Psyker, Psychic Pilot or Brotherhood of Psykers/Sorcerers special rule was
completely destroyed during your turn.
33 63 SCOUR THE SKIES—Score 1 Victory Point at the end of your turn if at least one enemy Flyer or Flying Monstrous Creature was removed as a casualty during your turn.
34 64 ASSASINATE—Score 1 Victory Point at the end of your turn if at least one enemy character was removed as a casualty during your turn.
35 65 DEMOLITIONS—Score 1 Victory Point at the end of your turn if at least one gun
emplacement or enemy building was destroyed during your turn.
36 66 BIG GAME HUNTER—Score 1 Victory Point at the end of your turn if at least one enemy Vehicle or Monstrous Creature was destroyed during your turn.

Kill points (max +8vp):

W każdej bitwie liczbę ‘killpointow’ za zabite jednostki, uwzględniając jednostki stworzone w trakcie gry poprzez Conjuring, the Portaglyph itp. Następnie liczymy ich różnice, za każdy Kp więcej od oponenta otrzymujemy +1VP (do max +8VP).

15. Misje:

Misje wg rulebooka czyli dla przykladu:
W misji Big Guns Never Tire, nadal otrzymujemy 1 Victory Point za każdy zniszony haevy support.

Zawsze wystawiamy 6 znacznikow i umawiamy się które dotycza Eternal War a które tylko Maelstorm War gdzie mamy mniej niż 6 znacznikow. Jeżeli chodzi o numeracje znacznikow możemy przyjąć kolejność wystawiania lub umowic się którym przypisujemy który numer.

W I turze można wykonać tylko 2 tactical objectivy

Gracze, którzy w wymaganym czasie nie zagrają przynajmniej 4 pełnych tur automatycznie dostają po 0 pkt

Scenariusz 1:

Eternal War: Big Guns Never Tire – 5 Objectives (3 Victory Points each)

Maelstrom of War: Tactical Escalation

Deployment: Hammer and Anvil

___________________________________________

Scenariusz 2:

Eternal War: Crusade 4 objectives (3 Victory Points each)

Maelstrom of War: Cleanse and Control

Deployment: Vanguard Strike

____________________________________________

Scenariusz 3:

Eternal War: The Emperor’s Will (4 Victory Points for each EMPEROR’S WILL objective)

Maelstrom of War: Contact Lost

Deployment: Dawn of War

____________________________________________

Scenariusz 4:

Eternal War: The Relic (6 Victory Points; the relic is a separate objective from all others)

Maelstrom of War: Spoils of War

Deployment: Dawn of War

____________________________________________

Scenariusz 5:

Eternal War: Crusade 4 objectives (3 Victory Points each)

Maelstrom of War: Cloak and Shadows

Deployment: Hammer and Anvil

Maciej Kamiński – Napisał 55 newsów i 55 artykułów na tej stronie.
Kosmiczny techpriest